Caroline Gustavsson

Den 10-14 juni går konferensen Nordic Conference of Religious Education (NCRE) av stapeln. Caroline Gustavsson kommer att vara respondent på key note speaker Jacvomijn van der Kooij under rubriken "Worldview, a core element in RE? A radical different way of thinking about the field?". Caroline kommer ta sin utgångspunkt i det empiriska material som hon redovisar i sin avhandling, för en diskussion kring de utmaningar hon ser i en användning av begreppet worldview/livsåskådning i en svensk och skandinavisk kontext.

Caroline Gustavssons avhandling finns tillgänglig här.