Västerås. Källa: Mostphotos
Västerås. Källa: Mostphotos

Arbetet med frågor kring lärande och undervisning i Svenska kyrkan har intensifierats under senare år. På nationell nivå startades 2013 projektet Dela tro, dela liv och 2018 tog, på nationell nivå, satsningen på ett Program för Lärande och Undervisning sin början. Som en del av satsningen på Dela tro, dela liv arbetade Västerås stift tillsammans med Skara- och Strängnäs stift för att skriva fram en Handledning för Plan för lärande och undervisning och under samma period tog Västerås pastorat fram en Plan för lärande och undervisning. Under 2018 har Caroline varit följeforskare i pastoratets arbete för att skriva fram en Pastoral för undervisning.

Under 2019 vill Västerås stift fördjupa förståelsen av lärande och undervisning utifrån det arbete som gjorts i Västerås pastorat. Stiftet har därför anlitat Caroline Gustavsson som följeforskare. Hon kommer under året att analysera och spegla samt bidra till en begreppsanalys av det i Västerås stift pågående arbetet. Hon kommer också undersöka och utveckla förståelsen för innebörden av religiös literacitet.

Om forskaren

Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson är verksam som lektor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet.
Läs mer om hennes forskning.