Kapitlet som heter ”Läxor och fantasi – inkludering av nyanlända elever i ordinarie klass” beskriver en form av läxsamarbete som lyfter fram berättelser och mångfald och som ger förutsättningar för samarbete mellan de nyanlända föräldrarna och skolan.

Samarbetet med skolan ses ur ett integrationsperspektiv där läxor används för att skapa inkluderande innehåll i undervisningen. Texten utgår till ifrån artikeln Läxor som gränsobjekt för samverkan mellan hem och skola? (Nordiske udkast 2013:1).

 

 

Provläs på: studentlitteratur.se