Eva Hallgren har spikat sin avhandling, "Ledtrådar till estetiskt engagemang genom rolltagande i processdrama"

Disputationen är den 13/4 Kl. 10.00 - 13.00 i Vivi Täckholmsalen.

Spikblad samt information om själva disputationen finns på Disputation: Ledtrådar till estetiskt engagemang genom rolltagande i processdrama
 

Eva Hallgren spikar sin avhandling