Foto Janusz Korczak
Foto Janusz Korczak

Lyssna till Ylva Wibaeus, historiedidaktiker vid Stockholms universitet och Sven Hartman i utbildningsradions program Bildningsbyrån. Ylva Wibaeus, som även är ordförande i Svenska Korczaksällskapet, berättar om Janusz Korczak – en av föregångarna till dagens barnkonvention.

Lyssna till programmet på UR play.

Ylva Wibeaus är lärarutbildare och verksam i forskningsgruppen Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande.
Läs mer om forskningsgruppen vid HSD.