Konferensen ägde rum den 27-29 oktober samlade ca 60 deltagare och blev en succé.

En viktig del av konferensen var att se tillbaka på den forskning som vår tidigare professor Sven Hartman har gjort kring barn och ungas livsfrågor. Lena Adamson, direktör vid Skolforskningsinstitutet deltog också i en paneldebatt om vidare forskning kring detta fält samt om förhållandet mellan praktik och forskning.

 Inledningstal hölls av Abby Day, Goldsmiths, University of London och Siebren Miedema, VU University Amsterdam
Inledningstal hölls av Abby Day, Goldsmiths, University of London och Siebren Miedema, VU University Amsterdam Foto: Geir Skeie
 
Sven Hartman pch Lena Adamson över en kopp kaffe
Sven Hartman och Lena Adamson över en kopp kaffe Foto: Geir Skeie