Från vänster: Patrik Johansson, Lotta Dessen Jankell och Johan Sandahl
Från vänster: Patrik Johansson, Lotta Dessen Jankell och Johan Sandahl

 

Patrik presenterar ett paper som heter "The meaning of learning historical inquiry with original sources in three Swedish elementary classrooms” där han analyserar klassrumsdata från en så kallad historielaboration i åk 4 och 5 på mellanstadiet. Historielaborationen kretsade runt vikingatiden och eleverna övade sig i att använda arkeologiska artefakter i form av mynt, smycken, båtar och runstenar för att kasta ljus över en historisk undersökningsfråga. Frågan eleverna undersökte kretsade runt hur det kan komma sig att stora mängder vikingatida arabiska mynt hittats runtom i Skandinavien. Konferenspappret presenterar en kvalitativ analys av vad det innebär för eleverna att lära sig tolka artefakterna och använda dem i laborationen, och vad som är kritiskt för att de ska lära sig göra detta.

Johan och Lotta har skrivit ett konferensbidrag som heter "Powerful Geographical Knowledge and Students’ Understanding of Global Migration in Times of 'Crises’” som beskriver elevers förförståelse av global migration. I analysen framkommer en bild präglad av medierna där eleverna ofta ser migranter som flyktingar. I sitt paper diskuterar Johan och Lotta hur geografiundervisningen kan öppna upp elevers förståelse och ge en mer kvalificerad förståelse av migrationens mönster och processer och hur dessa kunskaper också kan vara betydelsefulla i livet utanför skolan.
Patrik, Johan och Lotta tillhör en av HSDs forskargrupper med inriktning på medborgarbildning och handlingsberedskap.

Läs mer om AERA här: http://www.aera.net/

Läs mer om Patrik, Lotta och Johans foskning på:

Patrik Johansson
Lotta Dessen Jankell
Johan Sandahl