Information om öppettider och rum för utlämning av tentor kommer att finnas på Studentexpeditionens sida mot slutet av januari.

Har du frågor om tentautlämningen, kontakta Lena Eurén: lena.euren@erg.su.se