Jenny Berglund

Mellan 10 - 13 november 2020 kommer den internationella konferensen EARLI SIG#19 att ske digitalt och vara öppen för alla. Temat för konferensen är 'Religions and Worldviews in Education'.

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik vid HSD, kommer att delta som talare: 'Comparative studies on RE, what can we learn (and not) from each other?'

Läs mer och hitta zoomlänken för att koppla upp till konferensen digitalt här.

EARLI sig 19 conference schedule (112 Kb)

Abstracts EARLI sig 19 conference November 2020 (489 Kb)