Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid HSD
Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid HSD

Maria OlsonMaria är även verksam som professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, samt biträdande professor, Högskolan i Skövde.

Marias främsta intresseområden är utbildningsteori och utbildningsfilosofi. Hennes specialisering innefattar två centrala områden:

  1. relationen mellan utbildning och skolämnen, i förhållande till skolans normativa uppdrag, främst demokrati- och medborgarskapsbildning.
  2. de humanistiska och samhällsorienterade (skol)ämnenas kunskapsteoretiska villkor och innehåll.

På Lärarutbildningsportalen kan du se en webfilm där Maria presenterar sin forskning: Forskare och skolan - Maria Olson