Prefekt Ulrika von Schantz

Ulrika von Schantz är utsedd till prefekt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

 

 

 

 

 

 

 

Ställföreträdande prefekt Jenny Berglund

Jenny Berglund är utsedd till ställföreträdande prefekt vid HSD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Fransson är biträdande prefekt vid HSD.