Kriterier

1.RunJannestipendiet utdelas till en doktorand tillhörande humanistisk fakultet vid Stockholms universitet.
2.Doktoranden skall vara i slutfasen av sitt avhandlingsarbete.
3.Stipendiet bör bekosta något kring arbetet med avhandlingen.
4.Stipendiaten skall kunna hålla ett kort anförande kring sitt ämne på Humanistiska föreningens valborgslunch.

Stipendiensökan skall innehålla

● En beskrivning av avhandlingsarbetet (max 3 sidor).
● En redogörelse för hur man tänkt använda sig av pengarna.
● Kopior på akademiska meriter.
● Intyg om medlemskap i Humanistiska föreningen.
● Handledare och ytterligare en kontaktperson på institutionen
skall anges.

Det går att läsa mer om stipendiet på Humanistiska föreningens sida om RunJannestipendium.

Sök senast 31 mars 2016 till ordf@humf.su.se.