Foto: Cecilia Lundholm, Peter Davies, Caroline Ignell
Foto: Cecilia Lundholm, Peter Davies, Caroline Ignell

 

Ny publikation om relationen mellan samhällsvetenskaplig kunskap och miljövänliga handlingar

I en ny artikel visar Caroline Ignell (IPD), Peter Davies (University of Birmingham) och Cecilia Lundholm (HSD) på betydelsen av samhällsvetenskaplig kunskap och dess positiva påverkan på miljöhandlingar. Resultaten är publicerade i tidskriften Environmental Education Research. Tidigare forskning om miljöundervisning har intresserat sig för naturvetenskaplig kunskap och dess betydelse för handling – i projektet fokuserades istället samhällsvetenskaplig kunskap. Resultaten är därmed intressanta för frågan om vad undervisning om miljö ska innehålla, och varför.

Läs artikeln i sin helhet.

… och en publicerad sammanfattning av resultat från ett VR-projektet

Artikeln är en del av ett större projekt finansierat av Vetenskapsrådet (VR). I maj 2018 presenterade Cecilia Lundholm resultatet på HSD. En sammanfattning finns nu publicerad i VR:s Resultatdialog (2018) och här. I projektet ställdes en övergripande fråga:

Vad påverkar miljövänliga handlingar – är det kunskap eller värdeorientering?

Projektet undersökte vilken påverkan kunskap i ekonomi, juridik och statsvetenskap har på studenters syn på politiska förslag i form av exempelvis miljöskatter, samt påverkan av värdeorientering rörande samma förslag. Resultat visar att samhällsvetenskaplig kunskap har betydelse för studenternas benägenhet att stödja miljöpolicys. Undervisning som lyfter fram hur privata intressen står mot kollektiva (s.k. sociala dilemman eller ’collective action dilemma’) och hur samhället genom politiska beslut/styrmedel kan bidra till lösningar har därmed betydelse.

Caroline Ignell

Disputerad forskare i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD): Carolines profilsida.

Peter Davies

Professor vid University of Birmingham: Peters profilsida.

Cecilia Lundholm

Professor i pedagogik med inriktning mot undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD): Cecilias profilsida.

Alla tre forskare är verksamma vid HSD:s forskningsgrupp: Begreppsbildning i geografi, miljö och samhällsvetenskapliga ämnen.
Läs mer om forskningsgruppen.