Seminarieserien KKUP fortsätter med seminarier under hösten 2018.  På seminarierna behandlas frågor om kunskap och kunskapsbildningsprocesser i och utanför skolan.  Varje seminarietillfälle har ett tema och utgår från litteratur i anslutning till temat. Till seminarierna i december och januari kommer vi att ha inbjudna gäster. Den 5/12 kommer Martin Stolare och Gabriel Bladh från Karlstad universitet och den 16 januari hoppas vi att Maria Wolrath Söderberg kan komma.

Tiden är 13-15.

Program:

  1. Tyst kunskap - den 19/4 (redan varit)
  2. Praktisk kunskap - den 26/9 i lokal P302
  3. Tankestilar och kunskapskulturer - den 17/10 i lokal P302
  4. Skolämneskunskaper - den 21/11 i lokal P302
  5. Powerful knowledge - den 5/12 i lokal P364
  6. Toposlära - den 16/1 i i lokal P302

Seminarieserien är öppen för alla.