Exakt information om dag och tid sätts upp på entrédörrarna veckan innan. Polishen som används har en stark lukt, så det är bra om vi undviker att vistas i lokalerna då golvvården utförs.

Det tar cirka ett dygn för polishen att torka och det är viktigt att man inte går på golvet innan det torkat.

Dessa veckor är planerade för HSD

Vecka 24: Paviljongen, alla ytor inklusive kontoren
Vecka 25: Hus P, alla ytor inklusive kontoren
Vecka 26: Stallet, alla ytor
Vecka 29: Mediaverkstaden

Plocka undan allt från golvet för att underlätta för personalen som utför golvvården. Inventarier och möbler på hjul kommer att rullas ut från kontoret och polishen läggs runt fasta möbler. Om någon vill ha ”hela” golvet åtgärdat så måste golvet tömmas helt. Glöm inte att märka stolar och andra rullbara möbler med rumsnummer.

I de lokaler som har heltäckningsmattor så kommer mattorna att tvättas. Vid tvätt av egna mattor så skall beställning av detta skickas till lokalvard@su.se i god tid så försöker de att utföra det i samband med golvvården.