Cecilia Lundholm och Caroline Ignell. Fotograf Cecilia Lundholm.
Cecilia Lundholm och Caroline Ignell

Symposiet inkluderar 5 papper, varav Carolines och Cecilias är ett. Rubriken för symposiet är Epistemic Cognition and Food-Energy-Water (FEW) och organiseras av Cecilia Lundholm. Triaden Food-Energy-Water används alltmer i amerikansk naturvetenskaplig undervisning och är intressant eftersom den lyfter hur klimatförändringar (energy) relaterar till mat och vatten som ju utgör absoluta basbehov. Samtliga studier som presenteras i symposiet undersöker studenters uppfattningar om epistemologi - vad vetenskap är, vad evidens är – i relation till mat (GMO), klimatförändringar och vatten.

Carolines och Cecilias papper presenterar resultat från Carolines avslutade avhandlingsprojekt, där ett delfokus rörde gymnasieelevers uppfattningar om hur ’säker’ vetenskap är och om dessa uppfattningar förändras efter 1 års tid. Syftet var också att undersöka om dessa uppfattningar eventuellt påverkar miljövänliga handlingar, individuella respektive kollektiva (t ex stöd av klimatskatt).

Cecilia och Caroline tillhör en av HSD:s forskargrupper med inriktning på Begreppsbildning i geografi, miljö och samhällsvetenskapliga ämnen. Läs mer om forskningsgruppen här.

Läs mer om AERA här: http://www.aera.net/

Läs mer om Carolines och Cecilias forskning på:

Profilsida: Caroline Ignell

Profilsida: Cecilia Lundholm