Kursen ges på kvartsfart med start vecka 44 2016 och slut vecka 20 2017. Anmälan öppnar under vecka 20. Anmäl dig senast den 1 september

lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om utbildningen.