Sabbatsstipendier 

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.
Läs mer om sabbatsstipendier här »

Gästforskarstipendier

Stipendierna är avsedda att möjliggöra för utländska forskare att verka vid en svensk vetenskaplig institution.
Läs mer om gästforskarstipendier här »

Externa internationella symposier

Anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.
Läs mer om externa internationella symposier här »

Reseanslag

Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser.
Läs mer om reseanslag här »