Läs mer om utrymningar och vad du ska tänka på vid larm, på Medarbetarwebben.