Kortfattad information finns på VR:s hemsida.  Fullständig information kommer att finnas i utlysningstexten.

Om Konsolideringsbidrag

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet.

Områden

Humaniora och samhällsvetenskap (HS), medicin och hälsa (MH), naturvetenskap och teknikvetenskap (NT), samt utbildningsvetenskap (U).

Söks av enskild forskare

Konsolideringsbidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen för minst 7 och max 12 år sedan och ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 50 procent av en heltidsanställning. Ett stödbrev från lärosätet ska bifogas till ansökan.

Bidragstid: Bidragstiden är sex år.
Bidragsbelopp: Bidragsbeloppet är en schablon om två miljoner kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Enligt uppgift från VR är planen att denna utlysning ska återkomma vartannat år, det vill säga nästa utlysning kommer preliminärt i början av 2018.