Företagsekonomi som forskningsfält spänner över alla de didaktiska grundfrågorna och intresserar sig för frågor om företagsekonomiämnets beskaffenhet, dess legitimitet och samhällsfunktion samt hur ämnet kan läras och undervisas. I detta ingår analys av de styrkor och svagheter som kan följa med olika sätt att svara på de didaktiska frågorna, det som kan kallas för olika selektiva traditioner.

Pernilla Anderssons forskningsintresse handlar om integrering av hållbarhetsfrågor i företagsekonomiämnet. I sitt avhandlingsarbete undersökte hon de företagarroller som privilegierades i läromedel samt av lärare och elever i undervisning när hållbarhetsfrågor tog upp inom ramen för företagsekonomiämnet. Läs mer om Pernillas forskning här.

Nationella och internationella samarbeten 
De senaste åren har forskarna på institutionen deltagit i följande konferenser:

ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research, Copenhagen, Denmark.

Developments in Economics Education conference 2017, London, UK. 

2nd ARTEM Organizational Creativity and Sustainability International Conference, Nancy, France.