Musikdidaktik

I alla kulturer och genom alla tider har musik varit betydelsefullt och till och med livsavgörande för människan. Vi påverkas redan som foster av mammans hjärtslag och vaggande rörelser. I tonåren tar vi hjälp av musik för att skapa vår identitet. Musik ger också människor mod och styrka i såväl politisk kamp som religiösa riter. Samtidigt används musik manipulativt i till exempel reklam för att få oss att konsumera. Musik kan således ses från många olika perspektiv och läras på en mängd olika sätt med olika syften och i olika sammanhang.

Musikdidaktisk forskning
Musikdidaktisk undervisning