Ulrika von Schantz, prefekt

Våra utbildningar

HSD är programansvarig institution för ämneslärarstudenter inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena, främst historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Det gäller även för studenter inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning med humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Vi ansvarar också för samtliga inslag av estetiska lärprocesser inom lärarutbildningarna. Vi erbjuder kandidat- och magisterutbildning i drama och teater samt ett masterprogram i ämnesdidaktik. Vi erbjuder också fristående kurser på grund- och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger.

HSD ansvarar för forskarutbildningen i ämnesdidaktik med inriktning mot inom de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Vår forskning

Vårt fokus är ämnesdidaktisk forskning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer i utbildningen.

Forskningen vid HSD är organiserad i olika forskningsgrupper.

Medieverkstan

Medieverkstan är en resurs för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Här kan lärarstudenter få stöd i utvecklandet av digital kompetens, bland annat genom att arbeta med text, ljud, bild, film och multimediala produktioner för sina studier och för sin framtida yrkesroll. Lärarutbildare kan också boka in grupper för seminarier och workshops.

Det är många som vill besöka Medieverkstan, vilket vi förstås tycker är väldigt roligt. Att det är många inbokade grupper som besöker oss innebär att vi under hösten inte kommer att kunna erbjuda några öppna workshops, men vi välkomnar bokade besök. Hur du bokar tid hos oss kan du läsa här.

Verksamhetsplan

Institutionen har en verksamhetsplan med en beskrivning av nuläget och den planerade verksamheten. Läs verksamhetsplanen här.

HSD på Facebook

Du hittar oss på www.facebook.com/HSD.SU/