Profilbild av doktoranden Malin Tväråna framifrån.
Profilbild av doktoranden Malin Tväråna.

Malin Tväråna undersöker sjätteklassister och deras frågor kring kriminalitet och straff. Artikeln utgår ifrån en intervenerande, iterativ designstudie, där försök görs att i grundskolan utveckla en undervisning på området lag och rätt, som frångår ett mer traditionellt fokus på procedurer och sociologiska förklaringsmodeller till förmån för skapandet av en undervisning där kritiskt resonerande övas och utvecklas.

 

Läs hela artikeln i Nordidactica 2/2019 här.