Det femte numret är fyllt med åtta intressanta artiklar av lärare och forskare. En ny artikeltyp för tidskriften är att lärare och forskare gått samman och beforskat ett fenomen. Ett exempel är artikeln Makt - relation eller tillstånd, där Malin Tväråna och Ann-Sofie Jägerskog (HSD) tillsammans med sex lärare har genomfört ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att borra på djupet i ett centralt kunskapsinnehåll i samhällskunskap. Artikeln belyser utmaningar lärare ställs inför när de undervisar om analys av makt. Ett liknande upplägg är “syskonartiklarna” om mångkulturella källor från Vikingatiden, där Patrik Johansson (HSD) tillsammans med tre lärare ger såväl forskarens som lärarnas analys. Ett sista exempel är En studieresa till Auschwitz där perspektivtagande i religionskunskap och historia står i fokus för Mikael Berg, Sofia Norgren och Martin Stolare vid Karlstad universitet.

 

 

 

Uppe i vänstra hörnet (intill i-symbolen) på förvisningsfönstret finns en nedåtgående pil (Download) där du kan ladda ner numret som PDF-fil om du föredrar det.

SO-didaktik har nu funnits i två år. Sedan starten i maj 2016 har ambitionen varit att tidskriften ska engagera, väcka frågor runt och inspirera undervisningen i SO-ämnena. Förhoppningen är att tidskriften ska fylla en funktion för lärares professionella lärande och vara en plattform för att integrera vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet.