Foto: Anja Kraus. Fotograf: Ellika Gobena
Anja Kraus. Foto: Ellika Gobena

Anja Kraus, professor i estetiska ämnens didaktik vid HSD, har publicerat artikeln "Gender, the Postmodern Paradigm Shift, and Pedagogical Anthropology" i boken Gender in Learning and Teaching. Feminist Dialogues Across International Boundaries.

Skolor ska ge sociala värderingar till den yngre generationen. Detta pågår explicit och implicit. Gender är en aspekt av den pedagogiska etiken. I det här kapitlet av boken diskuteras den kroppsfenomenologiska analysansatsen, som lanserades inom "materiell feminism", utarbetad av Stacy Alaimo & Susan Hekman (2008). Det pedagogiska perspektivet som antagits är ”pedagogiska antropologins” (Wulf 2003). Den pedagogiska antropologin hänvisar till upplysningens agenda för pedagogik och till det postmoderna ifrågasättandet. Kunskap anses vara kontextualiserad och beroende av perspektiv och metoder. Kunskap inhämtas genom att den egna förståelsen relateras till andras. I artikeln ställs frågan hur gender ingår i ett sådant relationsskapande.

Boken finns tillgänglig här.

Läs mer om Anja Kraus forskning här.