Ny bok: Att undervisa i religionskunskap: - en ämnesdidaktisk introduktion
 
Boken riktar sig dels till studenter som läser till religionslärare för både grundskola och gymnasium, dels till verksamma religionslärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Att undervisa i religionskunskap - en ämnesdidaktisk introduktion ger grunden för att undervisa i religionskunskap både i grundskolan och på gymnasiet. Boken utgår från de didaktiska grundfrågorna Varför?, Vad? och Hur? för att belysa olika aspekter av ämnet religionskunskap och visa på religionslärarens komplexa uppgift. Boken ger ett lärarperspektiv på undervisningen och fokuserar på religionslärarens överväganden för att kunna utforma en undervisning som är till elevernas bästa.

Björn Falkevall beskriver bakgrunden till ämnet religionskunskap och ämnets kontext. Reinhold Fahlbeck, Camilla Löf, Peter Åkerbäck och Annika Lindskog, namnkunniga författare från olika ämnesdiscipliner, diskuterar i varsitt kapitel för religionskunskapen centrala frågor som religionsfrihet, fostran, stoffurval (utifrån exemplet sekter) och betygssättning.

Författare: Björn Falkevall, Reinhold Fahlbeck, Camilla Löf, Peter Åkerbäck, Annika Lindskog

ISBN10: 9147100362
ISBN13: 9789147100361