Patrik Johansson

Patrik Johanssons forskning undersöker vad det innebär för mellanstadieelever att lära sig tolka arkeologiska artefakter när de arbetar med ett historiskt undersökningsarbete (historical inquiry) som kretsar runt interkulturella perspektiv på vikingatiden.

Artikeln visar hur elevernas historiemedvetanden aktiverades av de arkeologiska föremålen. Den fenomenografiska och variationsteoretiska analysen föreslår tre kritiska aspeker när eleverna lär sig tolka arkeologiska föremål med ett interkulturellt perspektiv.

Forskningen genomfördes som learning study i årskurs fyra och årskurs 5, i tre klasser på tre olika grundskolor i Stockholmsområdet.

Artikeln i sin helhet finns tillgänglig här.

Patrik Johansson är doktorand vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Läs mer om Patrik här.