Elsa Szatek

Elsa Szatek, doktorand vid HSD har publicrat artikeln ’Moving Spaces, Mapping the Dramaroom as Heterotopia’ i journalen Educational Sciences.

I artikeln utforskar hon med hjälp av Foucaults heterotopibegrepp hur olika kunskapsarenor så som dramarummet och skolan är tätt sammankopplade. Utgångspunkten för studien är tjejers drama och teaterskapande. 

Läs artikeln här