Karin Gunnarsson

Vad händer i  mötet mellan en feministisk post-humanistisk ansats och samhällskunskapsämnet? Karin Gunnarsson har publicerat artikeln In the middle of things: encountering questions about equality in social studies education i tidskriften Gender and Education.

I artikeln undersöks hur jämlikhet och normer produceras i samhällskunskapsundervisning på en svenska gymnasieskola, i studien samarbetade hon med en lärare på gymnasieskolan och deltog lektionsplaneringen. Vidare undersöker hon vad som produceras och hur normer och ojämlikhet kan bearbetas i undervisningen utan att reproduceras.

Läs artikeln här.

 

 

Vill du läsa mer om Karin Gunnarsson forskning?