Foto: Jeffrey Greenberg. /Britannica.

I det senaste numret av Nordic Journal of Practical Theology har Caroline Gustavsson fått en artikel publicerad med titeln ”Delaktighet i praktiken – söndagens huvudgudstjänst som utmaning och möjlighet”. Studien bygger på material från ett två år långt forskningsprojekt i Svenska kyrkan, Asarums patorat, som Caroline ansvarat för. Syftet med artikeln är att undersöka hur medarbetare i pastoratet uppfattar att olika aspekter av delaktighet utmanats, formats och förändrats i gudstjänstpraktiken, under det pågående förändringsarbetet för och med gudstjänsten i centrum.

Andra publikationer utifrån projektet är följande:

Gustavsson, C. 2020. Delaktighet i Praktiken - Gudstjänsten i Centrum. Redovisning av ett forskningsprojekt 2017-2019. Asarum: Asarums pastorat.

Gustavsson, C., 2019. ’En fritidsgård eller en troende gemenskap? Utmaningar för Svenska kyrkan i en tid av religiös förändring’, i Svensk kyrkotidning, nr 12, 2019, 333-336. 

Gustavsson, C. 2019, ”Gudstjänst, intressefokus och längtan i en aktivitetsmättad tid. Fallstudium av gudstjänstarbete i Asarums pastorat”, i Forsling, Josef, Gustavsson, Caroline, Wenell Fredrik (red), 2019. ”Man ska vara sig själv”. En bok om ungdomar, tro och delaktighet. Tro&Liv Skriftserie, 9. Örebro, Marcus Förlag, 157-176.

Gustavsson, C. 2019, ”Svenska kyrkans huvudgudstjänst mellan tradition och förnyelse”, i Svensk kyrkotidning nr 5, 2019, 144-147.

Gustavsson, C. 2018,”Ska barnets plats vara i centrum av Svenska kyrkans gudstjänst?”, i Svensk kyrkotidning nr 6, 2018, 172-175.

Kontakt

Caroline Gustavsson: caroline.gustavsson@hsd.su.se