European perspectives on Islamic Education and Public Schooling 

Bokomslag: European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling
Bokomslag: European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling


Den nyutkomna boken är redigerad av Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik.

I bokens 20 kapitel diskuterar forskare från olika europeiska länder relationen mellan olika former av islamundervisning och offentlig skola. Forskarna tar sig an relationen antingen genom att visa vilka former av statligt finansierad islamundervisning som förekommer i ett visst land eller genom att visa på relationen mellan den offentliga skolan och den form av islamundervisning som undervisas inom ramen för t ex moskéer och muslimska organisationer. Frågor som beaktas i de olika kapitlen är hur olika former av statligt finansierad islamundervisning är organiserad, vad den historiska bakgrunden till situationen är samt vilka de kontroversiella frågorna har varit. Dessutom diskuteras erfarenheter från lärare, elever och föräldrar samt vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan undervisning i sekulär skola och konfessionellt baserad islamundervisning.

Vill du veta mer om boken?

Välkommen till en heldagskonferens måndag den 3 december i Aula Magna. Den officella bokreleasen börjar kl 16.00.

Läs mer och anmäl dig här.

Foto: Jenny Berglund
Foto: Jenny Berglund

Fler forskningspublikationer av Jenny Berglund hittar du via:hennes profilsida.