Den nya handboken behandlar skärningspunkten mellan sociala medier och musiklärande. Författare från olika discipliner undersöker relationen mellan användande av sociala medier och musikpedagogik.

Ketil Thorgersen, universitetslektor i musikpedagogik, har skrivit kapitlet "Musical (Dis)Empowerment in the Digital Age?".