Ulrika von Schantz och Ketil Thorgersen har publicerat artikeln "(an)aesthetic experience
and performative space" i Journal of Artistic and Creative Education (JACE).

Artikeln finns tillgänglig här.

Vill du veta mer om deras forskning kan du läsa mer via:

Ulrika von Schantz profilsida och Ketil Thorgersens profilsida