Foto: Caroline Gustavsson
Foto: Caroline Gustavsson

I den nyutkomna boken Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education (Waxmann Verlag) har Caroline Gustavsson skrivit kapitlet: "Life Issues Among Young Adults. An Empirical and Methodological Example". Caroline presenterar ett empiriskt exempel på hur man metodiskt kan gå tillväga för att tolka och förstå existentiella frågor bland unga vuxna. Hon hämtar sitt exempel från avhandlingsstudien "Existentiella konfigurationer" där unga vuxna mellan 19-29 år intervjuades om viktiga händelser i sina liv.

Läs mer om Caroline Gustavssons forskning: profilsida

 

Foto: Geir Skeie
Foto: Geir Skeie

Geir Skeie har skrivit kapitlet "Why should Religious Education Include Exploration of Existential Questions and Personal Values?"
 

Läs mer om Geir Skeies forskning: profilsida.