I artikeln undersöker de kopplingen mellan privatekonomi och medborgarbildning. De har analyserat hur gymnasieelever i samhällskunskap förstår privatekonomiska sammanhang och dess relation till samhällsekonomin, utifrån elevernas skriva svar.  

De argumenterar för att samhällskunskapsundervisningen måste behandla privatekonomiska frågor som alla andra samhällsfrågor. Det vill säga inte bara som en privat angelägenhet utan också som en systematisk samhällsfråga och som en demokratisk rättvisefråga. I artikeln diskuteras också vägar att nå detta mål.

Läs artikeln här

  • Mattias Björklund, tidigare doktorand vid HSD, nu doktorand vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstad universitet 
  • Johan Sandahl är universitetslektor vid HSD, Stockholms universitet