Utbildning för medborgarskap, vad är det? Och går det att mäta?
Utbildning för medborgarskap, vad är det? Och går det att mäta?
 

Temanumret, som är skrivet på engelska, vänder sig till såväl blivande som verksamma lärare och lärarutbildare med uppdraget att värna om och se till att dana 'goda' medborgare i och genom skola och utbildning.

Temanumret är en samlad kommentar till den nyligen avrapporterade internationella survey-studien ICCS 2009, the International Civic and Citizenship Education Study, som avser att mäta 14-åringars medborgerliga kompetens. I temanumret ingår empiriska, kvalitativa artiklar som delar i denna samlade kommentar, som kanske kan sammanfattas med orden att det kan vara vanskligt att nära en övertro på kvantitativa mätningar som ICCS och andra, som PISA, PIRLS och TIMSS, i skolan och i utbildningen.