OBS! VT2020 Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Läs om riktlinjerna här

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs i samverkan med kommunerna inom Stockholms län. Det betyder att VFU kan genomföras i såväl i en kommunal skola som en fristående skola. När du startar din utbildning kommer du att få en VFU-placering för att du ska ges möjlighet att utbildas i nära kontakt med skolan för att utveckla kunskaper och kompetenser som avser att utveckla hela lärarrollen.

Mer information om VFU hittar du på Lärarutbildningsportalen.

Sekretess och tystnadsplikt

Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn, ungdomar och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet.

Läs mer om sekretess och tystnadsplikt

Utdrag ur polisregistret

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildning genomför VFU, genomgå en registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Ansökningsblankett för utdrag ur belastningsregistret finns på polisens webbplats, www.polisen.se

Läs mer om registerutdrag  från polisen inför VFU

VFU-portfölj

Alla studenter dokumenterar sina VFU-perioder i en digital portfölj.
Läs mer om VFU-portfölj i lärarutbildningen

VFU-handböcker

Stockholms universitet har tagit fram ett antal handböcker för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Handböckerna riktar sig till lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare.

Här hittar du handböckerna