Lärarlyftet II

SO för lärare åk 4-6, 30hp (1-30hp). Kurs inom Lärarlyftet II, CH01SL

Nyfiken på att lära hur du motiverar och engagerar eleverna att utveckla sina SO- kunskaper? Det här är en kurs för dig som har behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 och undervisar i samhällsorienterande ämnen i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi, deras innehåll och gestaltning i akademin och i skolan. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv behandlas parallellt med respektive ämnesområde. De samhällsorienterande ämnena har en tematisk karaktär och därför avslutas kursen med ett syntetiserande projekt. Kursen fäster även stor vikt vid analys och tolkning av relevanta styrdokument, inte minst frågor knutna till bedömning och betygssättning i de samhällsorienterande ämnena. I kursen tillämpas varierade arbetsformer, där praktisk-estetiska lärprocesser och användningen av IT i undervisningen har en framskjuten plats.

Se kursbeskrivningen
 

Du kan läsa mer om Lärarlyftet via Lärarportalen. 

Förkunskaper

Lärarexamen samt huvudmannens godkännande

Studietakt

halvfart och på distans med två campusträffar omfattande två heldagar per månad

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start och-
slutdatum

För kursen som startar HT18: 2018-09-03 - 2019-06-09
kursen ges inte VT19.

Ansökan

För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
kursen ges inte VT19.
 

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema för grupp med start HT18
kursen ges inte VT19.

Litteraturlista

Litteraturlista CH01SL (362 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga lärare: Özlem Erdogan, ozlem.erdogan@hsd.su.se ,Björn Falkevall, bjorn.falkevall@hsd.su.se

 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10:30-11:30 , samt torsdag 13-14.30.

Telefontiden torsdag den 21/5 är inställd. 

Tel: 08 - 674 7902 eller 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen

Studentkalender