Lärarlyftet II

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II är en satsning som pågår mellan 2012 och 2018 och riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Även fritidspedagoger och lärare i fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning inkluderas. Satsningen har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.
HSD erbjuder följande kurser inom Lärarlyftet II:

SO för lärare åk 1-3, 15 hp

Nyfiken på att lära dig hur du motiverar och engagerar eleverna att utveckla sina SO- kunskaper? Den här kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen mot minst åk 1-3 och undervisar i SO utan att vara behörig i ämnet. I den här kursen får du kunskaper om SO-ämnenas innehåll i de aktuella kursplanerna för elever i årskurs 1-3. Vi kommer att diskutera och arbeta praktiskt med att organisera för utveckling och lärande samt behandla de digitala verktygens roll för undervisning och lärande.

SO för lärare åk 4-6, 30hp

Nyfiken på att lära hur du motiverar och engagerar eleverna att utveckla sina SO- kunskaper? Det här är en kurs för dig som har behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 och undervisar i samhällsorienterande ämnen i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10:30-11:30 , samt torsdag 13-14.30.

Telefontiden torsdag den 21/5 är inställd. 

Tel: 08 - 674 7902 eller 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen

Studentkalender