Kursutbudet för vårterminen 2020

Sök via www.antagning.se mellan 16 september och 15 oktober.

För att komma till kursens hemsida med mer detaljerad kursinformation och länk till anmälningssidan klickar på kursens namn nedan.

Estetiska läroprocesser

Kursnamn

Poäng

Studietakt

Period

Ansökan

Kulturskoledidaktik: grupp och individ - ingår i Kulturskoleklivet

15 hp 50 % A-D 16/9-15/10
Drama - didaktiskt verktyg för barn som inte leker 7,5 hp 50 % A-B 16/9-15/10
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I 7,5 hp 25 %, kväll A-B 16/9-15/10
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I 7,5 hp 25% A-D 16/9-15/10
Film och skapande kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet 7,5 hp 25 % A-D 16/9-15/10
Dramaturgi. Från text till utforskande processer med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet 7,5 hp 25 % A-D 16/9-15/10

 

SO-ämnesdidaktiska kurser och VFU-handledarkurser

Kursnamn

Poäng

Studietakt

Period

Ansökan

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 hp 25% A-D 16/9-15/10
Islamundervisning i sekulariserade samhällen, Avancerad nivå 7,5 hp 50 %, distans A-B 16/9-15/10