Nantes-föredraget (Wikimedia Commons)
Nantes-fördraget (Wikimedia Commons)

Professor Carin Franzén och professor Anders Bengtsson (båda Stockholms universitet) gör två kortare presentationer om begreppet ”tolerans”. Detta i en tidigmodern, fransk kontext (som ju präglades starkt av såväl religionskrigen som en framväxande humanism). Carin anlägger ett mera litterärt perspektiv, och Anders ett mera filologiskt.

Inleder gör Fil. dr Anna Carlstedt, som förra året initierade ett projekt på temat tolerans tillsammans med sin kollega Véronique Montagne vid Université Nice Côte d’Azur. Inom ramen för projektet samarbetar Äldretextseminariet, Vitterhetsakademien, Nobelstiftelsen,  RomLing, Université Nice Côte d’Azur, Nice’ stad och forskargruppen ”Atelier XVIème” vid La Sorbonne – Université Paris IV. Projektet omfattar ett internationellt kollokvium i Stockholm 12-13 oktober 2020. Call for Papers skall vara klart att presentera vid vårt seminarium.

Carin Franzén och Anders Bengtsson presenterade båda ett paper vid ett första kollokvium i Nice, nu i oktober 2019, och deras presentationer den 19 december kommer att bygga på dessa.
Varmt välkomna!
Stanna gärna på vårt enklare men juldoftande postseminarium!

Kontakt: helena.bodin@littvet.su.se