Tidigmoderna perspektiv på tolerans i fransk kontext präglad av såväl religionskrigen som framväxande humanism.

Inledning: Anna Carlstedt, FD, SU
Carin Franzén, prof. i litteraturvetenskap, LiU 
Anders Bengtsson, prof. i fransk språkvetenskap, SU

Kontaktperson: Helena Bodin, helena.bodin@littvet.su.se