Källa: Egon Møller-Nielsens "Ägget", Recreation Magazine 1954
Bilden är hämtad från en annons av Creative Playthings 1953, konstnär: Egon Møller-Nielsen. Public domain

Inbjudna europeiska och nordamerikanska forskare undersöker här radikala idéer och uttryck i barnlitteratur från 1920-talets sovjetiska avantgarde och mellankrigstidens ideologiskt färgade barnböcker i Storbritannien till östtyska bilderböcker under DDR-åren.

Öppet för alla

Några av föreläsarna är Kimberley Reynolds, universitetet i Newcastle, Philip Nel, universitetet i Kansas, Julia Mickenberg, universitetet i Texas Austin, Nina Christensen, universitetet i Aarhus, Sara Pankenier Weld, Kalifornienuniversitetet i Santa Barbara och gästforskare vid Stockholms universitet, och Boel Westin, Stockholms universitet.

Symposiet är öppet för allmänheten.

Program

Torsdag 15 november

9.00 – 9.30

Registrering

9.30 – 9.45

Välkommen

9.45 – 10.30

Sara Pankenier Weld
“Visual and Verbal Self-Referentiality in Russian Avant-Garde Picturebooks”

10.30 – 11.15

Kimberley Reynolds
“Transgressive Illusions and Radical Visions: Circuses in Children’s literature, 1920-1950”

  Kaffe

11.35 – 12.20

Bettina Kümmerling-Meibauer och Jörg Meibauer
“Aftermath: Pacifist Children’s Lyrics in Interwar Germany”

  Lunchpaus

14.00 – 14.45

Nina Christensen
“Radically child-like? The Child/Artist Loop in Danish Picturebooks of the 1930es and 1940es”

14.45 – 15.30

Elina Druker
“The Play Sculpture: Utopian Visions of Modern Existence”

Fredag 16 november

9.30 – 10.15

Boel Westin
“Multiple Aestethetics: Passion, Politics and Philosophy in the work of Tove Jansson”

10.15 – 11.00

Julia Mickenberg
“Radical Children’s Literature for Adults: Speculation and a Case Study”

  Kaffe och smörgås

11.30 – 12.15

Philip Nel
“A Manifesto for Radical Children’s Literature (and an Argument Against Radical Aesthetics) ”

12.15 – 13.00

Slutdiskussion