Må de herrskande klasserna darra: omslag till John Björkmans avhandling
Må de herrskande klasserna darra: omslag till John Björkmans avhandling, 2020, Gidlunds förlag

Med rapporteringen från februarirevolutionens Frankrike 1848 spreds berättelser om en politiskt uppvaknande arbetarklass till den svenska debatten. Samtidigt anammade radikala kretsar i Stockholm revolutionens mest brännbara slagord och sökte med dem väcka även svenska arbetare till medvetande och kamp – arbetets befrielse och borgarväldets slut. Därmed började koordinaterna för människors invanda självbilder att flyta och konturerna av ett nytt klasspolitiskt konfliktfält att framträda i Sverige.

I Må de herrskande klasserna darra är Stockholm skådeplatsen för en studie av de meningsstrider som följde på arbetarnas inträde som politiska aktörer i den offentliga diskursen. Boken gör en kritisk nytolkning av det turbulenta historiska skede vid 1800-talets mitt då kapitalismens tillhörande klasstruktur först började anföras som politisk mobiliseringsgrund i Sverige och förvärvade sin ställning som given referenspunkt för kollektiva identifikationer och handlingssätt.

Disputationen är öppen för alla

Fakultetsopponent: Professor Anders Burman, Södertörns högskola.

I betygsnämnden: Docent Cecilia Rosengren, Göteborgs universitet, Professor Jens Ljunggren, Stockholms universitet, Professor Stefan Arvidsson, Linnéuniversitetet.

Ordförande vid disputationen: Professor Elisabeth Mansén, Stockholms universitet.
Huvudhandledare: Professor Inga Sanner.

Digital form

På grund av rådande omständigheter och riktlinjer kring coronaviruset sker disputationen via mötesplattformen Zoom. Publik har möjlighet att delta och även ställa frågor, utan fysisk sammankomst.

Länk till mötet och mötes-ID publiceras här:

Mer information kommer inom kort.

Alla är välkomna!

Avhandlingen i fulltext hittar du här i Digitala Vetenskapliga arkivet.

Läs mer om John Björkmans forskning.