Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och förlagt till Stockholms universitet, Åbo Universitet, University of Cambridge och University of Oxford. Projektet pågår under perioden 2019 till 2022.

Ordf. Annika Berg.