Ordf. Linn Holmberg. Skriftligt underlag ska finnas: kontakta författaren.