Skriftligt underlag förväntas – ta vid behov kontakt med författaren.

Ordförande: Elisabeth Mansén.

Genomförs på distans

Seminariet ges på distans via Zoom. Ta kontakt med ordföranden om du vill vara med.