Program

Välkomstord
Boel Westin

kl. 9.05 Den nya barndomen
Elisabeth Mansén

kl. 09.50 Selvportrætter i skrift. Brevskrivningens æstetik i tekster for børn i anden halvdel af 1700-tallet
Nina Christensen

kl.10. 35-11.00 Paus, kaffe

kl. 11. 00 ”Var läraktig, så blifer du vis: Var lydig, så blifer du lykkelig.” Tidiga illustrerade alfabet i Sverige
Elina Druker

kl.11.45-13.15 Lunch

kl. 13.15 Fabeln och 1700-talets unga läsare
Erik Zillén

kl. 14.00 Fågelperspektiv i 1700-talets barnbok
Janina Orlov (inställt)

kl. 14.45- 15.15 Paus

kl. 15.15 ”Jag seer der stoor och små fast jämbra sig och gråta…” Om Werner von Rosenfelts gravdikt ”Klagan öfwer en mächta artig Papegoijas dödh”
Daniel Möller

kl. 16.00 Djur och litteratur i 1700-talets barnbok
Boel Westin

Avslutande diskussion

kl. 17.30
Välkomstdrink
Vitterhetsakademiens preses
Gunnel Engwall

kl. 18.00
Middag