Fredagen den 13 juni

12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 Otto Fischer, ”Litteraturens mobilitet i Goethes Die Leiden des jungen Werther”
13.30–14.00 Daniel Pedersen, ”Den tyska romantiken och Kabbala: Jakob Böhmes inflytande på Novalis”
14.00–14.30 Karin Aspenberg, ”Läsning och hjärnspöken? Om tomhetsbegreppets kommunikativa funktion hos E T A Hoffmann”
14.30–15.00 Paus
15.00–15.30 Robert Rix, ”Joanna Southcott and the Strange Effects of Printing”
15.30–16.00 Klaus Müller-Wille, ”Informationens teater – Om ett medialt skifte under 1830- talet”
16.00–16.30 Paus
16.30–17.00 Katharina Båth, ”Atterbom och ironins dubbla kommunikation”
17.00–17.30 Peter Svale Valeur, ” Språkets død og litteraturens fødsel hos Chateaubriand”
19.00 Middag

Lördagen den 14 juni

10.00–10.30 Leena Eilittä ”Intermedial Communication Between the Arts. Examples from Finnish Romanticism”
10.30–11.00 Mattias Pirholt, ”Arabesk kommunikation: Goethe, Moritz, Schlegel, Almqvist”
11.00–11.30 Paus
11.30–12.00 Andreas Wahlberg, ”Om ramen som medium i Poes ’The Oval Portrait’”
12.00–12.30 Ljubica Miocevic, ”’Lef väl och helsa alla vänner’. Om det romantiska brevet som en kommunikationsväg”
12.30–13.30  Lunch
13.30–14.00 Roland Lysell, ”Diligensens färd i Thomas de Quinceys The English Mail-Coach”
14.00–14.30 Marie-Louise Svane, ”Eugène Fromentins rejsebøger fra Algeriet”
14.30–15.00 Paus
15.00–15.30 Yvonne Leffler & Gunilla Hermansson, ”Kvinnliga svenska författare på export under 1800-talet”
15.30–16.00 Paula Henrikson, ”’Allt är allas egendom’. Litterärt återbruk i svensk romantik”

Konferensen hålls vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Humanistvillan, Stockholms universitet, Tunnelbana Universitetet.

Välkomna!

Otto Fischer, Paula Henrikson, Roland Lysell och Mattias Pirholt